20190918-thumbnail_img_0281.jpg 生サンマ(北海道産) 1尾・450円

20190918-111.jpg本カツオのタタキ(長崎県産) 1パック・800円