20190902-thumbnail_img_0217.jpg 本ガツオのタタキ(宮崎県産)1パック・700円

20190902-thumbnail_img_0218.jpg サバ(長崎県産) 1尾・1000円