20170825-p8255798.jpg シマエビ(北海道産) 1尾・100円 刺身用

20170825-p8255797.jpg イワシ(大阪湾産) 1尾・200円 刺身用